BASIN KARTLARI İÇİN FLAŞ GELİŞME!

Gazeteciler için yeni düzenleme. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın kartları artık Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki İletişim Başkanlığı tarafından verilecek.

57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın teşkilat, görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, başkanlık devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespit edecek, Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütecek ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlayacak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip edecek olan İletişim Başkanlığı, yurt dışında Türkiye’nin lehine yapılan “aydınlatma” faaliyetlerine katılacak ve bu faaliyetleri Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenleyecek.

-BASIN KARTI KOMİSYONU’NUN SEKRETARYASINI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YAPACAK-

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığının basınla ilişkilerini düzenleyecek. Daha önce Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın kartını artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verecek. Öte yandan Basın Kartı Komisyonu’nun sekretaryası da artık İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek. Başkanlık tarafından Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturulacak ve bu veri tabanının güncel kalması sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, görevlerini yerine getirirken Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

-BAŞKANLIK BİRİMLERİ-

İletişim Başkanlığı, Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği birimlerinden oluşacak.

-TANITMA FONU-

İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kurulan ve Tanıtma Fonu’nu kullanmaya yetkili olacak. Başkanlık, Tanıtma Fonu’ndan yararlanabilecek projeleri Cumhurbaşkanına sunacak, Cumhurbaşkanı ise uygun gördüğü projelere yapılacak yardım tutarını belirleyecek.

-BYEGM’YE YAPILAN ATIFLAR İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YAPILMIŞ SAYILACAK-

Başkanlık, her yıl kendi bütçesindeki Anadolu Ajansı ödeneğini aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapabilecek. Kararname ile mevzuattaki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne (BYEGM) yapılan atıflar İletişim Başkanlığına yapılmış sayılacak. Bu şekilde BYEGM, İletişim Başkanlığı çatısı altına alınmış oldu. (ANKA)