CHP PM KRİTİK DÜZENLEME İÇİN TOPLANIYOR

CHP Parti Meclisi, daha önce "partiyi küçültür" eleştirileri üzerine geri çekilen Parti İçi Eğitim Yönetmeliğini yeniden görüşmek için yarın toplanıyor. Yönetmelikte yapılan revizyonla zorunlu eğitim konusunda esnekliğe gidildi.

225

CHP Parti Meclisi (PM) iki aylık aranın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 17 Ocak Cuma günü toplanıyor.

Kritik toplantıda MYK tarafından PM’ye sevk edilen bağışlanma talepleriyle, daha önce partiyi küçültebileceği endişesi yüzünden geri çekilen Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler masaya yatırıldı.

PM BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU
DÜZGÜN HABER’in aldığı bilgiye göre, Yeni yönetmelikte yapılan değişiklikle, Parti İçi Eğitim konuları ve eğitim programları Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi tarafından saptanacak, ancak bu konular ve programlar MYK’nın onayına sunulacak. Ayrıca eğitim içeriği hakkında Parti Meclisine bilgi verilmesi kiriteri yönetmeliğe eklendi.

YENİ ÜYEYE MYK ESNEKLİĞİ

CHP PM tarafından daha önce şiddetle eleştirilen, “Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi programını tamamlamayanlar yeni üye olarak kaydedilmezler. Üyelik başvurusunda bulunanların temel siyasi eğitimleri, il başkanlığının ilk talebinden itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilir” hükmünde esnekliğe gidildi. Söz konusu düzenlemeye, “MYK tarafından üyelikleri kabul edilenler, üyeliğe kabul edildikleri tarihten sonra yapılan ilk genel veya yerel seçimden sonraki üç ay içerisinde bu eğitimi almak zorundadır” şeklinde esnetildi.

Yönetmeliğe eklenen yeni bir başka düzenlemeyle de, “Partide herhangi bir göreve aday olabilmek için Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi alınması zorunludur” hükmünde yine esnekliğe gidilerek, “Ancak MYK’nın uygun görmesi halinde bu eğitimi almadan seçilen görevliler seçildikten sonraki üç ay içerisinde bu eğitimi almak zorundadırlar” denildi.

MEVCUT YÖNETİCİLER MUHAF TUTULDU

Yeni yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, her kademedeki mevcut yöneticiler eğitim zorunluluğundan muhaf tutuldu. Yeni düzenlemede, “Bu hüküm, iş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce partide yöneticilik, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, disiplin kurulu üyeliği görevi yapmış olanlara uygulanmaz” denildi.

CHP’DE ANKARA İL BAŞKANI’NIN PROFİLİ NETLEŞMEYE BAŞLADI

CHP’DE KRİTİK DÖNEMDE KRİTİK GÖRÜŞME