CHP’DEN 15 TEMMUZ GAZİLERİ İÇİN YASA TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz darbe girişimi ve Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen, yaralanan vatandaşlar için yapılan bağışların doğrudan ve hızlı şekilde mağdurlar ile mağdur yakınlarına ulaştırılması için yasa teklifi verdi.

8

CHP Grubu, 15 Temmuz darbe girişimi ve Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen, yaralanan vatandaşlar için yapılan bağışların doğrudan ve hızlı şekilde mağdurlar ile mağdur yakınlarına ulaştırılması için yasa teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzası ile Meclis Başkanlığı’na bugün sunulan yasa teklifi Yardım Toplama Kanunu ve Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da değişiklik öngörüyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, darbe gecesinde yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşlarımız için 25.07.2016 tarihinde Başbakanlık genelgesiyle bir bağış kampanyası başlatıldığı anımsatılarak, “Kampanya kapsamında 27.01.2017 tarihi itibariyle 309 Milyon TL toplanmıştır. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine karşın, 15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri, yapılan yardımlardan bir kuruş destek alamamıştır. Benzer şekilde 11.12.2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının ardından da bağış kampanyası düzenlenmiş, bu kapsamda toplanan 52 Milyon TL’den de saldırı sırasında şehit düşen polis memurlarına ve sivil şehitlere aradan geçen yine yaklaşık 3 yılda hiçbir yardım yapılmamıştır” denildi.

CHP Grup Başkanvekillerinin yasa teklifi gerekçesinde şu görüşler dile getirildi:

“Vatandaşların, şehit yakınları ve gaziler için devlete emanet ettiği bağışlar, mağdurlara dağıtılmadığı gibi, uzun süre bağışlarla ilgili kamuoyuna sağlıklı bir bilgi de verilmemiştir. TBMM’de 2020 bütçe görüşmeleri sırasında konunun ısrarla gündeme getirilmesi üzerine, Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Beşiktaş saldırısı için toplanan bağışların nemasıyla birlikte 58 milyon 262 bin 47 TL, 15 Temmuz Bağış Kampanyası’nda toplanan bağışların da nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin 331 TL olarak hazine tek hesabı uygulaması kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu hesabında tutulduğunu bildirmiştir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 14.01.2020 tarihinde bağışların, kuruluş çalışmaları tamamlanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarıldığını açıklamıştır.

Vatandaşlarımızın şehit aileleri ve gazilere iletilmek üzere yaptığı bağışların, her ne amaçla olursa olsun bir vakfa aktarılması hukuka, ahlaka ve vicdana sığmayacaktır. Çünkü bu bağışlar, mağdurlar için yapılmış şartlı bağışlardır ve doğrudan mağdurlara iletilmesi zorunludur. Aksi durum; toplumda aldatılma hissi yaratacak, toplumsal dayanışma duygusunu zedeleyecek hem de devlete olan güveni sarsacaktır.

Devlet; şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere vakıf kurmak istiyorsa; bunun önünde hiçbir engel yoktur. TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflara aktarılan kamu kaynakları dikkate alındığında, devlet şehit yakınları ve gaziler için kuracağı vakfa kaynak oluşturmada sıkıntı yaşamayacaktır. Ancak 15 Temmuz gecesi ve Beşiktaş saldırısında mağdur olanlar için yapılan bağışlar, böyle bir vakfın geliri haline getirilemez.

Ayrıca şehit yakınları ve gaziler için devlete emanet edilen 361 Milyon TL tutarındaki bağışlar için 3 yılda sağlandığı açıklanan yaklaşık 35 Milyon TL’lik nema miktarı da ekonominin gerçeklerine uymamakta, bağışların “ucuz fon” olarak kullanıldığı tespitlerini haklı çıkarmaktadır. Yaklaşık 3 yılda yüzde 10’un altındaki bir nema geliri, şehit yakınları ve gazilerin haklarının heba edilmesidir. Yaklaşık 3 yıllık sürede kendileri için yapılan bağışlardan bir kuruş dahi destek alamayan şehit yakınları ve gazilerin büyük sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle bir vatandaşın “şehit babasından satılık ev” şeklinde verdiği ilan, 15 Temmuz gecesi kollarından yaralanan bir vatandaşın “15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için bu kadar para topladınız. Ameliyat paramı bile ben borç almak zorunda kaldım” şeklindeki sosyal medya mesajı, bağışların 3 yıldır bekletilmesinin yanlışlığının ve hukuksuzluğunun kanıtı niteliğindedir.

15 Temmuz gecesi hain darbecilerin hedefi olan ve bombalanan Gazi Meclis, şehit yakınları ve gazilerin yanında olmalı, milletin emanetinin mağdurlara ulaştırılmasını sağlamalıdır. Bu görev; TBMM’nin 15 Temmuz’da canı pahasına darbeye direnen millete olan borcudur. Kanun teklifi ile milletimizin; 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen ve yaralanan vatandaşlarımız için yaptığı bağışların doğrudan ve hızlı şekilde mağdurlar ile mağdur yakınlarına ulaştırılması öngörülmektedir.”

İŞTE O TEKLİF

MADDE 1-23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1: Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğal afet, can ve mal kayıplarına yol açan terör olayları ile afet benzeri olaylardan sonra, mağdur ve mağdur yakınları için düzenlenen bağış ve yardım kampanyaları altı ay içinde sonuçlandırılır.

İlk üç aylık dönemde bağış ve yardımların toplanması, ikinci üç aylık dönemde toplanan bağış ve yardımların olaylardan doğrudan etkilenen mağdurlar ve mağdur yakınlarına aktarılması işlemleri gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanı ikinci üç aylık süreyi, bir kereye mahsus olmak üzere üç ay daha uzatmaya yetkilidir.

Bağış ve yardımların mağdur ve mağdur yakınları arasında nasıl dağıtılacağı; kampanyanın başlatıldığı günü izleyen onbeş gün içerisinde Cumhurbaşkanınca belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilir.

Kampanya kapsamında toplanan bağış ve yardımlar ile bunlardan yapılan harcamalarla ilgili her türlü işlem, faaliyet ve hesaplar kampanya süresinin sonundan başlayarak 6 ay içinde Sayıştay tarafından denetlenir. Üçer aylık dönemler halinde ve bu dönemleri izleyen bir ay içinde düzenlenen raporlar TBMM Başkanlığına gönderilir. Nihai denetim raporunun düzenlenmesi her halde bir yılı geçemez. Raporlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

MADDE 2- 2860 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2- Kanunun yayınlandığı tarihten önce şehit yakınları ile gaziler için toplanan ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 5 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılan miktarlar, (Sayıştay tarafından yapılacak denetimin sonuçlarının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından) kanun kapsamında belirlenen usullere göre, mağdur ve mağdur yakınlarına 3 ay içinde dağıtılır.”

MADDE 3- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 5 inci maddesinin 7 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.