CHP’DEN CİNSİYET KOTASI HAMLESİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla milletvekili ve belediye başkanlığı seçimlerinde cinsiyet kotasının yüzde 33’e çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

300

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Arena’da yapılan toplantıda grup başkanvekillerine verdiği, partilerinin tüzüklerinde yer alan yüzde 33’lük cinsiyet kotasının seçim kanunlarına taşınmasına ilişkin talimatı hemen yerine getirildi.

CHP, milletvekili ve yerel seçimlerde yüzde 33’luk cinsiyet kotasının uygulanması için gerekli olan kanun değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı bundan 83 yıl önce, 5 Aralık 1934’teki Anayasa değişikliğiyle tanınmıştır. İsviçre, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen dünya sıralamasında seçilme hakkının kullanılmasında hala sonlarda yer almaktadır. Dünyada 178 ülke parlamentosunun üye olduğu Parlamentolar Arası Birlik’in (IPU) 1 Ekim 2017 itibarıyla hazırladığı listeye göre kadınların meclisteki temsili açısından Türkiye 189 ülke arasında 133’üncü sırada yer almaktadır. Türkiye %14,9 oranı ile %18,1 orana sahip Arap ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Kadınların meclisteki temsil oranı Tunus’ta %31,3, Cezayir’de %25,8, Irak’ta % 25,3, Fas’ta % 20,5, Suudi Arabistan’da % 19,9, Ürdün’de % 15,4 ve Mısır’da % 14,9’dur. Türkiye kadın bakan sıralamasında ise 168’inci sırada yer almaktadır” bilgisine yer verildi.

2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-22.04.1983 tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından adayların tespitini; her bir seçim çevresinde her iki cinsiyetin en az üçte biri oranında temsilini sağlayacak şekilde serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir.

MADDE 2- 18.01.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yapılan aday tespitinde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; il genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı, aday belirlenir. Siyasi partiler, belediye meclisi üyelikleri ile il genel meclisi üyelikleri asıl ve yedek aday listelerini her iki cinsiyetin, en az üçte biri oranında temsiline olanak sağlayacak şekilde belirler. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir.”

MADDE 3- Bu Kanun yapılacak ilk genel ve yerel seçimlerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.