CHP’DEN YAZ SAATİ İÇİN FLAŞ ADIM

CHP'li Bülbül, yaz saati uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

817

Yaz saati uygulaması hakkında Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, uygulamanın insan sağlığında yarattığı olumsuz etkilerin araştırılması, enerji tüketimini hangi yönde etkilediğinin ve ülke ekonomisine getirdiği ek yükümlülüklerin araştırılmasını talep etti.

CHP’li Bülbül’ün sunduğu önerge şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yaz saati uygulamasının insan hayatında ve sağlığında yarattığı olumsuz etkilerin araştırılması, uygulamanın enerji tüketimini hangi yönde etkilediğinin ve ülke ekonomisine getirdiği ek yükümlülüklerin Yüce Meclisimizce belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Süleyman BÜLBÜL
Aydın Milletvekili

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA FLAŞ GELİŞME