CHP’Lİ BUDAK’TAN KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile ilgili kanun teklifi verdi.

50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, gönüllü iş diplomasisi örgütü olarak kurulan ancak kanunla Ekonomi Bakanlığı’nın birimi haline getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun eski statüsüne dönmesi gerektiğini belirterek, kanun teklifi verdi. Budak “Sivil topluma yönelik iktidar müdahaleleri son bulmalı, DEİK yeniden sivil, bağımsız, kendi yönetimini oluşturabilen bir yapıya kavuşmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DİEK) Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla ile ilgili hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi. DEİK’in özel sektörünün girişimiyle 1986 yılında sivil bir örgüt olarak kurulduğunu, yabancı yatırımların Türkiye’ye çekilmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti. Sivil bir organizasyon olarak ortaya çıkan ve başarılı bir performans ortaya koyan DEİK’in, 2014 yılında 6552 saylı torba kanun ile Ekonomi Bakanlığı’nın vesayeti altına sokulduğunu kaydeden Budak, “Gönüllü iş diplomasisi örgütü olan DEİK, bir yönüyle kamulaştırılmış, yönetim kurulu başkanı, bakan tarafından belirlenmesinin bir kuruma dönüştürülmüştür” dedi.

SİVİL TOPLUMA İKTİDAR MÜDAHALESİ

AKP hükümetlerinin sivil toplumu, kendi hedefleri doğrultusunda dizayn etmeye çalıştığını kaydeden Budak, DEİK’e yönelik müdahalenin bunun örneklerinden sadece biri olduğunu kaydetti. TOBB’a bağlı oda ve borsaların seçimlerinin, seçimlere bir hafta kala, hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendiğini, TMMOB’a bağlı meslek odalarının, bakanlıkların vesayeti altına sokulmaya çalışıldığını, odaların seçilmiş yönetim kurullarının görevden alındığına dikkat çeken Budak, şöyle devam etti:“Devlet gücü kullanılarak, bugünün iktidar sahiplerine yakın, yandaş, tek sesli bir sivil toplum oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. İktidarlara bağımlı, iktidarın vesayeti altındaki sivil toplum örgütlenmeleri ile Türkiye’nin ilerlemesi, çağdaş demokrasi düzeyine ulaşması mümkün değildir. DEİK örneğinde olduğu gibi, sivil toplum örgütlerinin bakanlıkların alt birimi haline getirilmesi, yöneticilerinin bile bakanlar tarafından belirlendiği bir yapıya dönüştürülmesi Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamına zarar verecektir. Kanun teklifi ile DEİK’in yeniden sivil, bağımsız, bütçesini ve yönetimini kendisi oluşturabilen bir yapıya kavuşturulması, sivil topluma iktidar müdahalesinin bir örneği olan düzenlemenin mevzuattan çıkarılması amaçlanmıştır.”