CHP’Lİ GÜMRÜKÇÜ YÖNETİM ANLAYIŞININ ŞİFRELERİNİ AÇIKLADI

Türkiye'de bir ilke imza atarak halkın görüşleri için sandık kuran CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim anlayışının şifrelerini açıkladı.

33

Çiğli’de kent anayasasını hazırlayacaklarını ifade eden Gümrükçü, “Bu anayasa her siyasi görüşten, her kültürden her yaştan Çiğlilinin üzerinde uzlaştığı ortak yaşam mutabakatı olacak. Biz tüm Çiğlilileri karar alma sürecine dahil ederken aynı zamanda görev ve sorumluluk tanımlayan şeffaf, denetlenebilir bir yerel yönetim anlayışını hayat geçireceğiz.” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Cumhuriyet Ege için yazdı. CHP’li Gümrükçü’nün yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

“Aslında her şey, bu sorunun cevabını aramakla, araştırmakla, merak etmekle, empati kurmakla ilgilidir. Ne demişti sosyolojinin babası sayılan İbn-i Haldun; Coğrafya kaderdir!

O zaman kaderimizi belirleyen Çiğli’de tarihin izini sürmekte fayda var.

Dönemin emperyalist gücü Roma’nın sömürü düzenine karşı hakça bir düzen kurmak isteyen Bergamalı Aristonikos, MÖ 132 yılında Leukai kentini merkez edinerek bir ayaklanma başlatır. Aristokinos, ordusuna katılacak kölelerin özgür kalacaklarını duyurunca, tüm köleler ve ezilen halkın önemli bir bölümü ona katılır. Bu isyanı temelinde Bergama Krallığı üzerinde bir iktidar mücadelesi olmasına rağmen, sosyo-ekonomik bir başkaldırı ve toplumsal bir değişim talebi içermesi noktasında, dünyanın ilk köle ayaklanması olarak tarihe geçer. Şu an Çiğli-Sasalı sınırları içinde yer alan Leukai, “Ak Yer Halkının Kenti” demektir. Fakat Aristonikos’in onları “Heliopolit”, yani “Güneş Ülkesi Yurttaşı” diye adlandırdığı söylenir. Campanella belki de “Güneş Ülkesi” ütopyasını bu coğrafyadan doğru esinlenilmiştir, kim bilir.

Çiğli’nin en büyük eksiği, “kent kimliği”

Bunları neden anlatıyorum? Çiğli, tarihi boyunca haksızlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa karşı her zaman direnişi ve umudu örgütleyen eylemlerle öne çıkan bir mizaca sahip. Biz bu tarihsel çizgiden üç önemli başlık çıkardık: Haksızlığa Direniş, Örgütlü Mücadele ve Adil Paylaşım. Bu tarihselliğe paralel olarak, şu anki yönetim anlayışımızı da bu üç başlık üzerine inşa ediyoruz.

Şimdi Çiğli’de ‘dönüşüm zamanı’

Biz seçim bildirgemizin üst başlığında ‘Çiğli’de Dönüşüm Zamanı’ diye bir slogan kullandık. Dikkat edin değişim zamanı demedik. Değişim, isteseniz de istemeseniz de zaman içinde, olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleşen bir süreçtir. Dönüşüm ise dış müdahale, planlama ve uygulama gerektirir. Dönüşüm için önce kendimizden başlayarak gerekli iç ve dış fotoğrafları çektik, dataları topladık ve önümüzdeki sürecin planlamasını yapıyoruz. Çiğli’nin geleceğini planlarken popülist ve geçici çözümlerden uzak durup, gerek bugün, gerekse gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerelde sürdürülebilir kalkınmayı ilke olarak belirledik. Çiğli’nin kaynaklarını, doğa ile kalkınma arasındaki dengeyi koruyan, mahalleler ve sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği minimize etmeyi hedefleyen ve üretimi destekleyen bir yönetim anlayışı içerisinde kullanacağız. Şu an hazırlamakta olduğumuz Çiğli Stratejik Planını, “iklim dostu ve yeşil kent” teması üzerinden kurguluyoruz.

Utku Gümrükçü’nün yazısını okumak için tıklayınız…

ÇİĞLİ BELEDİYESİ’NDEN TÜRKİYE’DE BİR İLK!