CHP’Lİ İRGİL: ‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN KARMAŞIK VE SORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ’

Eğitim ve öğretim yılının çözülememiş ve yeni yaratılmış sorunlarla başladığını ifade eden TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil, “Yeni eğitim yılında öğrenci, öğretmen ve ailelere kolaylık diliyorum çünkü Cumhuriyet tarihinde eğitim sistemi hiç bu kadar karmaşık ve sorunlu olmamıştı” dedi.

46

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve aileleri pek çok sorunun beklediğini belirterek, MEB’in sorunların çözümü yönünde günübirlik adımlar attığını, bunun da yeni sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Kış saatinin uygulanmaması, okul servislerinin güvensizliği ve yüksek ücretleriyle öğrenci ve ailelerin bir şekilde başa çıkmaya çalıştığını belirten İrgil, asıl vahim olanın MEB’in başa çıkamadığı hata yarattığı sorunlar olduğunu ifade etti.

“Okulundan ders kitabına, yöneticisinden müfredata Cumhuriyet tarihinde eğitim sistemi hiç bu kadar karmaşık ve sorunlu olmamıştı” diyen CHP’i İrgil’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

MÜFREDAT

Bugünün en önemli sorunu müfredat. Körelmiş çocuklara, dogmalarla çevrelenmiş düşünme sistemine ihtiyacımız yok. Bu ülkenin ihtiyacı merak eden, sorgulayan, problem çözebilen, tarihini ve toplumsal değerlerini doğru öğrenen, dersler çıkaran, çağdaşlık bilinci ve ahlakıyla donanmış, özgür düşünceye sahip bireylerdir. Toplumsal birlikteliği sağlamanın tek koşulu toplumsal özgürlüktür. Bir kişiye, bir düşünceye, bir inanca, bir ideolojiye veya bir zümreye özgürlük değil. Bugün önümüze getirilen müfredatın içeriğindeki detaylara itirazımızın da, eğitimin bilimsel olmasındaki ısrarımızın da asıl sebebi budur.

MEB BÜTÇESİ YETERSİZ

Sorunlar listesinde yetersiz MEB bütçesi önemli bir madde. Her dönemin başında velileri karşılayan kayıt parası zorlaması, bu dönem yine vardı. Vatandaş, devletine ücretsiz eğitim sunsun diye vergi ödüyor ama yine de okul yöneticileri nakit istiyor. Milli Eğitim Bakanı velilerin bağış yapmaya zorlanamayacağını söylese de, okullara yeterli ödenek ayrılmadığı için harcamaların önemli bir kısmı çeşitli kalemler altında velilerden alınıyor. Kısaca eğitimin yükü veliye yıkılıyor.

PARAN KADAR EĞİTİM

Bugün geldiğimiz noktada aileler seçeneksiz kaldı. Belli ilçelerde ve Anadolu’nun yoksul yerlerinde insanlar seçeneksiz bırakılarak imam hatiplere mecbur kalıyor. Parası

olanlar çocuklarını istedikleri okullara gönderebiliyor ama ya yoksul aileler? Bu seçeneksizlik uzun vadede çocukların ailelerini, bu sistemi ve devleti sorgulamalarına neden olacak. Üniversiteye giremediklerinde bu seçeneksizliği sorgulayacaklar. Laik sistem bu nedenle, isteyenin istediği okulu seçebilmesi için önemli ve gerekli. İnsanları bir noktaya zorlamak hem adaletsizlik, hem de bu çağda kabul edilemeyecek otoriter bir anlayıştır. Bu anlayışla belli zaferlere ulaşmış hissedebilirsiniz ama uzun vadede bunun acısını bu çocuklar, aileleri ve elbette bu ülke çekecek.

ÖĞRETMENLER HUZURSUZ

Her öğrenci iyi bir eğitimi, dolayısıyla iyi bir öğretmeni hak eder. Bugün bakıyoruz; ücretli, geçici, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere çeşit çeşit öğretmenlik var. Az maaş, zorunlu hizmet, hükümete yakın sendikaya üye olma baskısı, yöneticilerin keyfi soruşturma-görevden alma-sürgün tehdidi altında çalışan hangi öğretmenden çocuklara verimli bir eğitim vermesi beklenebilir. Güvencesi olmayan öğretmen huzursuzdur. Oysa eşit kadro herkesin, her öğretmenin hakkıdır.

OKULLARIN FİZİKSEL DURUMU

Okullar personel istihdam edemiyor, dersliğinden tuvaletine yeterli hijyen sağlanamıyor. Yetersiz ve bakımsız derslikler, büyük şehirlerdeki kalabalık sınıflar hem öğrenci hem de öğretmenleri olumsuz etkiliyor. Spor salonu bulunmayan, laboratuvarı olmayan okullarda eğitim eksik kalıyor. Eskiden de yoktu, demek çözüm değil. Dünkü yarış başkaydı, bugünkü yarış başka. Dünya ilerlerken dünyanın esiri olmamak için çocuklarımıza iyi bir eğitim ortamı sunmak zorundayız.