CHP’Lİ ÖZEL’DEN TBMM BAŞKANI’NA FLAŞ ÇAĞRI

CHP'li Özel, TBMM Başkanı'na uluslararası anlaşmaların görüşme usulüne yönelik çağrıda bulundu.

70

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yaptığı yazılı başvuruda, yasama bağımsızlığı uyarısı yaptı.

Özel, “Anayasa değişikliğinin özensiz hazırlanmasından kaynaklı bu sorunu çözme yönünde girişimde bulunması gereken makamda oturuyor olmanıza karşın, sorunu çözmek yerine fiili bir usul ortaya koymayı tercih ettiğiniz anlaşılmaktadır. Yasamanın yürütmeden bağımsızlığı ile milletvekillerinin Meclise gündem önerme ve belirlemedeki bağımsızlığını savunması gereken makamınızın bu yöntemi sürdürecek olması, tarafsızlığınızı gölgeleyecek, makamınızı yürütme organının ortağı gibi görünecek bir tartışmanın içine çekecektir” ifadesini kullandı.

CHP’li Özel’in başvuru metni şu şekilde:

Sayın Binali YILDIRIM

TBMM Başkanı

Rejim değişikliği olarak tanımladığımız 24 Haziran seçimlerinin ardından yürürlüğe giren anayasa değişikliği, uluslararası andlaşmaların TBMM’de görüşülmesine yönelik bir mevzuat eksikliği doğurmuş, kanun tasarılarının kaldırılmış olması ve milletvekilleri dışında kanun teklifi verilemeyecek olması nedeniyle bir sorun yaratmıştır.

Bu eksikliğin, uluslararası andlaşmaların görüşülmesi noktasında yaratacağı sorunları bertaraf etmek amacıyla, anayasa değişikliğine teknik uyum amacıyla yapılan İçtüzük değişikliği sırasında, Partimizin de katkılarıyla anayasaya görece daha az aykırı bir yöntem bulunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 90’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti:

Anayasa gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı olan andlaşmalar Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına genel gerekçesiyle sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu andlaşmaları gelen kâğıtlar listesinde yayımlar. Bu andlaşmaların gelen kâğıtlar listesinde yayımından itibaren milletvekilleri tarafından andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi verilebilir. Bu teklif diğer kanun tekliflerinin tabi olduğu usule göre işlem görür.”

İçtüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından şahsınızın imzasıyla uluslararası andlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 16 ayrı kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. TBMM Başkanı’na andlaşmaları gelen kağıtlar listesinde yayınlama sorumluluğu veren içtüzük değişikliğinin ardından şahsınızın tüm uluslararası andlaşmaları kendi imzanızla kanun teklifi haline getirme yöntemini uygulayarak bunu daimi hale getirmeniz doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir. İçtüzük değişikliğinin görüşmeleri sırasında bu tekliflerin TBMM Başkanı tarafından da kanun teklifi haline getirilmesi tartışılmış ancak uygun bulunmamıştı. Yasamanın yürütmeden bağımsızlığı ile milletvekillerinin Meclise gündem önerme ve belirlemedeki bağımsızlığını savunması gereken makamınızın bu yöntemi sürdürecek olması, tarafsızlığınızı gölgeleyecek, makamınızı yürütme organının ortağı gibi görünecek bir tartışmanın içine çekecektir.

TBMM İçtüzüğü’nün “Başkanın görevleri” başlıklı 14’üncü maddesi, başkana uluslararası andlaşmalara ilişkin metinleri kanun teklifine dönüştürmeye dönük bir görev vermemektedir. Anayasa, bir milletvekili olarak size bu tür kanun tekliflerine imza atma hakkı vermiş olsa bile, yürütme organından gelen her metni istisnasız biçimde kanun teklifine dönüştürmeniz yürütme organı ile yasama organı arasındaki ilişkinin de zedelenmesine neden olacak, yasama organının yürütme organının emri altına girdiği eleştirilerini beraberinde getirecektir.

Bunu rutinleştirmeniz ve otomatiğe bağlamanız türlü sakıncalar doğuracaktır. Anayasa değişikliğinin özensiz hazırlanmasından kaynaklı bu sorunu çözme yönünde girişimde bulunması gereken makamda oturuyor olmanıza karşın, sorunu çözmek yerine fiili bir usul ortaya koymayı tercih ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle uluslararası andlaşmaların sevkinde anayasaya aykırılık sorununun tamamen ortadan kalkması için bir girişimde bulunmanızı, bu girişime kadar olan sürede ise, İçtüzüğün 90’ıncı maddesi çerçevesinde bu hakkın milletvekillerince kullanmasına olanak tanıyacak bir yöntemi tercih etmeniz gerektiğinizi düşünmekteyiz.

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili