CHP’Lİ YEŞİL ‘BÜYÜK OVA”NIN AKİBETİNİ SORDU

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Türkiye'deki 141 ovaya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun 'Büyük Ova Koruma' Alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararı sordu.

59

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için hayata geçirilen Büyük Ova Projesi’yle Türkiye. Genelinde 141 tarımsal potansiyeli yüksek ova, tarımsal sit alanı ilan edildi. Bakanlar Kurulunun içinde; Hatay bölgesi ve Ankara Çubuk ovasının da bulunduğu 141 ovayı ” Büyük Ova Koruma ” Alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararı; Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı yürütümünde, 21 Ocak 2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir diyen YEŞİL, Başbakan Binali YILDIRIM’ a geçen bir sene içinde büyük ova projesi ne oldu? diye sordu.

İşte CHP’li Yeşil’in o soru önergesi:

Aradan geçen zamanda;

1. Ankara çubuk ovasında kaç ha’lık bir alan Tarımsal sit alanı ilan edilmiştir? Alan sınırları hangi kriterlere göre belirlenmiştir. Arazi mülkiyet büyüklüğünün ve hissedarlık durumunun bir kıstas olarak alınmasının nedeni nedir?

2. Tarımsal arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış mıdır?

3. Bu alanlarda çiftçimizi tarımsal üretime teşvik amaçlı ekonomik ve kredi olanakları sağlanmış mıdır?

4. Anılan Çubuk ovasında, toprak ve arazi toplulaştırması reformu yanında tarım reformu tedbirlerini ve politikalarını da kapsamakta mıdır?

5. Çubuk ovasında sulu tarıma yönelik başlatılan bu kapsamda yeni bir sulama-kanal projesi var mıdır?

6. Ovada, belirlenen tarımsal ürün desenine yönelik bir pazarlama, dağıtım satış ve sanayii üretimine dönük bir yönetim ve finans modeli düşünülmekte midir? Organik tarım seçeneği de, proje kapsamında mıdır?

7. Tarımsal Arazi toplulaştırmalarında minimum ifraz parsel büyüklüğü nedir?

8. Tarımsal site konu çubuk ovasının şehirleşme ve yapılaşma baskısını önlemeye yönelik imar planlarında başka ne tür yaptırımlar alınmıştır? Tapu idaresinde, söz konusu arazilerin gelecekte kısmen de olsa, olası bir “kentsel dönüşüm proje alanı ilanına ” uğramasını veya yerli ve yapancı sermayeye ikinci el satışı ve kiralanmasını yasal olarak önlemeye yönelik bir şerh veya hüküm konulmuş mudur? Ve Nazım imar planlarına işlenmiş midir? 13. 03.2018

Nihat Yeşil

CHP Ankara Milletvekili