DEPREM YÖNETMELİĞİNDE KRİTİK TARİH

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

37

ANKARA (ANKA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin ilk resmi deprem bölgeleri haritasının 1945 yılında yayınlandığını, söz konusu haritanın 1947, 1963, 1972 ve 1996 yıllarında revize edilerek yeniden yayınlandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının “yara sarmak yerine yara almamak” ilkesini benimseyerek, risk yönetimini esas alan politikalarla, ülke genelini kapsayacak şekilde 2012 yılında yürürlüğe giren “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)”nı hazırladığını belirten Soylu, “Bu kapsamda da 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek olan ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır” dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında yürütülen bir proje ile de desteklenen mevcut Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının yenilenmesi çalışmalarının da veri tabanları, deprem katalogları, yer hareketi tahmin denklemleri ve diğer konularındaki çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle tamamlandığını ülkenin deprem tehlike haritasının da güncellendiğini söyledi.