FATİH ALTAYLI BAYKAL’IN TEDAVİSİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a uygulanan tedavi hakkında çarpıcı bir yazı daha kaleme aldı.

109

Üç gündür Baykal’a uygulanan tedavi hakkında uzmanlardan edindiği bilgileri paylaşan Altaylı, ‘Baykal’a uygulanan tedavi’ başlığıyla kaleme aldığı son yazısında şu bilgileri paylaştı:

“BAYKAL’a uygulanan tedaviyi gündeme getirdiğim yazının sonucunda bu yıl TUS’a girip kazanacak ölçüde “nöroloji” bilgisine sahip olmak üzereyim.

3 gündür bu konuda söz sahibi ne kadar bilim insanımız, doktorumuz varsa neredeyse tamamıyla konuştum.

Öncelikle konuştuğum tüm doktorların nezaketi, zarafeti ve bilgilendirme konusundaki hassasiyeti beni çok sevindirdi.

Bu ülkede artık unutmaya başladığımız bir tavırdı ve unutulmadığını gördüğüm için çok mutlu oldum.

Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu Serebrovasküler Hastalıklar ve Tedavisi Komitesi Eşbaşkanı Prof. Talat Kırış’ın söyledikleri özetle şöyle:

“Her şeyden önce nörolojik bilimlerle uğraşan branşlarda bile beyin damar hastalıklarıyla özel olarak uğraşmayanların fikir beyan etmesi doğru değildir. Dahası bu konuyla ilgili olsa bile hastayı görmemiş, filmlerini bilmeyen birisinin bu konuda konuşması doğru değildir.

Bu yarın bu hastalık nedeniyle hastaneye başvuracak hastalar açısından da çok önemlidir.

İnme başlıca nöroloji branşının alanına girer. Bugün dünyada gelişmiş merkezlerde inme ve beyin damar hastalıklarına modern yaklaşım, inme ekibi (stroke team) tarafından müdahale edilmesidir. Bu ekipte bir nörolog, bir nöroşirürjiyen ve bir endovasküler girişim yapabilen uzman ve yoğun bakım uzmanı bulunur. Bugün inme geçiren bir hastaya yapılacak müdahalenin kararı, hastanın yaşı, tıkanan damarın yeri, hangi parçasının tıkandığı (kökü veya ucu), hastanın hastaneye geliş saati, MR görüntülemedeki bulgular, hastanın klinik durumu ve elbette eşlik eden diğer hastalıklar ve tıbbi geçmişi doğrultusunda bir değerlendirme yapılarak verilebilir. Bu konuda en üst düzeyde yapılmış ve Klas 1 Bilgi (tıpta en güvenilir bilgi anlamına gelir) sağlayan beş çalışmada, inmede beyin damarlarının damar içinden girilerek açılması ve stent kullanımı araştırılmış, başarılı bulunmuş ve rehberlere girmiştir. Bu şu demektir: İlk altı saat içinde inmeyle gelen hastalarda gelişmiş bir merkeze hasta ulaştığında bu tedaviyi yapmak değil, yapmamak hatadır.

Fazla tıbbi detaya girmek istemiyorum ama beyinde büyük bir damar tıkandığı zaman onun hemen etrafındaki merkezde bulunan hücreler ölür, ancak etrafında penumbra dediğimiz geniş bir alanda bir süre daha yaşamaya devam ederler. İşte amaç hızlı bir şekilde damarı açıp bu hücreleri kurtarmaktır. Ne yazık ki tıpta yapılan her işlem bir öngörülebilir risk taşır. Bu tedavinin de risklerinden biri inmenin kanamalı inmeye dönüşmesidir ki hiçbir şey yapmasanız da bu risk vardır.”

Bu konuşmanın ardından Baykal’a tedavi uygulayan merkezle de konuştum ve Kırış’ın söylediği protokolün aynen uygulandığını söylediler.

Herkesin bilgisine…”

ALTAYLI’DAN BAYKAL’A TEDAVİ KONUSUNDA ÇARPICI BİR YAZI DAHA

FATİH ALTAYLI’DAN ŞOK YAZI: ‘BAYKAL’A YANLIŞ TEDAVİ Mİ UYGULANDI?’