İŞ KAZALARI İÇİN CHP’DEN ÖNERGE

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, iş kazaları ve ölümlerinin tüyler ürpertici boyutlara ulaştığını belirterek Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

17

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin iş kazaları istatistiğinde Avrupada birinci, dünyada üçüncü olduğunu belirterek, “Sadece Ocak ayında iş kazalarında 112 işçimizi kaybettik. Hayatını kaybedenlerin 3’ü çocuk. Ne yazık ki bu yaşananlara iş kazası değil iş cinayeti denir. Unutulmamalıdır ki hiçbir iş gerekli güvenlik önlemlerini aldırtmayacak kadar acil olamaz” dedi.

CHP’li Başarır, iş kazaları ve ölümleriyle ilgili alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. Türkiye’de her yıl 1200-1300 arasında iş kazaları nedeniyle ölümlerin yaşandığını belirten Başarır, “AKP iktidarında uygulanan neo-liberal iktisat politikalarında özelleştirme, taşeronlaştırma, işletme karları gibi benzer durumlar başarı olarak görüldüğünden, hiçbir şekilde bu unsurların arka planında olan işçi ve emeğe değer verilmemiştir. Bu anlayış sorunun temel noktasını oluşturmaktadır” dedi.

Araştırma Komisyonu Kurulsun

Başarır; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu, iş kazalarının artmasındaki temel nedenleri, yasal ve teknik eksikleri, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırma politikalarının iş güvenliği ve sağlığı konusundaki etkileri, iş kazası ve meslek hastalıklarının ülke ekonomisine verdiği zararları, iş kazalarının gelişmiş ülkelerdeki oranlara çekilmesi ve bu konularda sürdürülebilir ulusal politikaların oluşturulması amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.