NİKAH TARTIŞMALARINDA CHP’DEN FLAŞ TEKLİF!

CHP, verdiği 3 maddelik kanun teklifiyle muhtarlara nikah kıyma yetkisi verilmesini istedi.

32

CHP’nin verdiği teklifin gerekçesi şöyle:

Kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yerel yönetim sisteminin vatandaşa en yakın noktaları olan muhtarlıklar demokrasimizin ve devlet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ülke çapındaki sayıları 50 bini aşan muhtarlarımız, kanunlarla belirlenmiş çok sayıda görevlerinin yanı sıra yerel ihtiyaçlardan kaynaklanan birçok işi de kendilerine görev edinmişlerdir.

SEÇİMLE GELDİLER
Yaptıkları işler sadece ücret karşılığında bazı belgeleri vermekten ibaret gibi görünse de, seçilmiş olmaları nedeniyle köy ve mahalle sakinlerince muhtarlara daha farklı misyonlar yüklenmiştir. Sorumluluk alanında yaşanan sorunları ilgili makamlara aktarması, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde girişimlerde bulunarak yapılan çalışmaları takip etmesi ve halkımızın her konuda bilinçlendirilmesinde muhtarlarımız önemli görevler üstlenmiştir.

​Topluma hizmet bakımından vazgeçilmez öneme sahip olan ve seçimle gelerek kamu görevi yürüten köy muhtarlarımız evlendirme yetkisine sahip iken, belediye bulunan yerlerde görev yapan mahalle muhtarlarının bu yetkiye haiz olmaması büyük bir eksiklik yaratmaktadır. Büyüyen ve gelişen kentlerimizde ilçe büyüklüğünde mahallelerin yönetiminden sorumlu olan mahalle muhtarlarına da evlendirme yetkisinin verilmesi bu eksikliği ortadan kaldıracaktır. Belediyelerin bu konudaki iş yükünü de hafifletecektir. Böylede vatandaşların nikah hizmetlerine erişimi kolaylaşacaktır. Kanun teklifimizle bu ihtiyacın giderilmesi için mahalle muhtarlarına da evlendirme yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.

İŞTE CHP’NİN O TEKLİFİ

25/4/2006 TARİHLİ VE 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur ile mahalle muhtarı, köylerde muhtardır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.